Dört Kare

0545 510 34 13

Dört Kare Yayınları Logo

Gizlilik Politikası Ve Site Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Dortkare.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Dört Kare Yayınları ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;
1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
3. Doğru ve güncel olarak,
4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.

Dört Kare Yayınları tarafından kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Kullanıcı ’ya ait verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan dortkare.com kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı, şifresinin gizli kalması için gerekli dikkati ve özeni göstermek zorundadır. (Şifrenin uzun ve farklı karakterlerden oluşması vb)

Kullanıcı, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisi sorumludur. Dortkare.com bu konuda herhangi bir sorumluluğu hiçbir şekilde kabul etmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, markamız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; yorumlar, kayıt formları, anketler, iletişim formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler gibi araçlar üzerinden, markamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Yorumlar

Ziyaretçilerin site üzerinde yorum bıraktığı durumlarda yorum formlarında gösterilen verileri ve istenmeyen durumların önüne geçmek amacıyla ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgilerini de toplarız.

Yorumunuzun onaylanması ile birlikte Gravatar servisi kullanıyorsanız bu servisin gizlilik politikası dahil edilerek Profil resminiz ve onayınızın alınmış olduğu bilgiler yorumunuzla birlikte herkese görünür olabilir.

Ortam

Web sitemiz üzerine herhangi bir dosya, içerik, belge, görsel gibi ortam verisi yüklemeniz dahilinde bu veriyle birlikte yüklemiş olduğunuz bilgilere herkesin ulaşma ihtimali vardır. Bu yüzden verilerinizdeki konum vb. gömülmüş verilerinizin sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilmelisiniz.

İletişim Formları

Web sitemiz üzerinde belli eklentilerle bazı formlar doldurmanıza imkan tanıyoruz. Bu formlardaki verileri Analiz, Pazarlama, Bilgi Paylaşımı, Yorum yapabilme ve Siteye kayıt olma gibi farklı amaçlarla kullanıyoruz. Bu formlardan bizlere sunmuş olduğunuz verileri web sitesi üzerinde kaydınızı ve içeriklerinizi silene kadar tutmayı planlıyoruz. Yasal gerekli bilgiler dışındaki verileri ziyaretçinin isteği üzerine sileriz.

Diğer Sitelerden Gömülen İçerikler

Sitemiz üzerinde farklı web sitelerinden içerikleri sizlere sunuyor olabiliriz. Bu içeriklerin gizlilik politikaları kendi web sitelerinde bulunmaktadır. Bu içeriklerin sizlerden almış olabileceği bilgiler için içerik gizlilik politikalarını inceleyebilirsiniz.

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Sitemiz üzerinde Google ve Facebook sistemlerinin Analiz paketleri yer almaktadır. Google Analytics ve Facebook Analiz Sitelerinden gizlilik politikalarını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@dortkare.com mail adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Çerezler

Çerez (Cookie) nedir?

Çerez; bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler, internet sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemiz veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Çerezleri giriş sayfasından kabul edebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen internet tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz veya web sitemizin kullanımına son verebilirsiniz. 

Çerezleri almamayı tercih etmeniz halinde, dortkare.com web sitemizin tüm alanlarına ve içeriğine erişebileceğinizi, web sitemizde sunulan tüm hizmetlerden yararlanabileceğinizi garanti etmez. Çerezlerin kaldırılması veya silinmesi, kullanıcı deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Kabul etmeniz dahilinde web sitesi çerezlerimizi tarayıcı içerisinde tutacağız. Standart olarak 1 yıl süreli çerezler sunabiliriz. Çerezlerimizi ziyaretçi istediği zaman tarayıcı ayarlarından kaldırabilir.

Analiz

Sitemiz üzerinde Google ve Facebook sistemlerinin Analiz paketleri kullanılabilmektedir. Google Analytics ve Facebook Analiz Sitelerinden gizlilik politikalarını inceleyebilirsiniz.